to this place there are 78 goods
 
임상교정 Year Book 99[전남대]
저자 : 황현식
발행 : 1999년 08월 30일
판 매 가 : 20,000원
     
     
 
임상가를 위한 최신 치과교정학
89-86932-45-8
저자 : GakujiIto,KoujiHanada

역자 : 문윤식
발행 : 1998년 03월 25일
판 매 가 : 65,000원
     
     
 
알기쉬운 치열교정
89-86932-09-1
저자 : ToshihideOono,EtsukoKondo,MikiSuwa

역자 : 백철호
발행 : 1996년 10월 15일
판 매 가 : 25,000원
     
     
 
악관절 기능을 고려한 부정교합치료
89-86932-39-3
저자 : 한국MEAW교정연구회
발행 : 1997년 11월 22일
판 매 가 : 50,000원
     
     
 
심미적 하악전돌증의 턱교정수술
저자 : 김재승
발행 : 1999년 04월 01일
판 매 가 : 125,000원
     
     
 
부정교합치료를 위한 새로운 접근[3쇄]
저자 : Sadao Sato

역자 : 양원식,장영일,최낙준,정운남,현성욱
발행 : 2000년 04월 30일
판 매 가 : 40,000원
     
     
 
기능적 악교합 형성을 위한 교합의 이론과 실제
저자 : 한국MEAW교정연구회,최낙준,정운남,현성욱,황도호
발행 : 1996년 03월 16일
판 매 가 : 40,000원
     
     
 
교정환자의 개인별 구강위생관리
저자 : S.D.Heintze

역자 : 양재호
발행 : 1994년 05월 01일
판 매 가 : 25,000원
     
     
 
교정학의 미래(The future of orthodontics)
89-86932-98-9
역자 : 백형선
발행 : 2000년 01월 15일
판 매 가 : 30,000원
     
     
 
교정치료와 교합
89-86932-46-6
저자 : WilliamChristieShaw

역자 : 황충주,백형선
발행 : 1998년 03월 10일
판 매 가 : 35,000원
     
     
 
고정식 교정장치
89-86932-10-5
저자 : J.K.Williams,P.A.Cook,K.G.Isaacson,A.R.Thom

역자 : 장영일,남동석
발행 : 1996년 10월 18일
판 매 가 : 20,000원
     
     
 
Plane Arch System[동양인 Norm에 입각한 새로운 SWA 그 이론과 임상]
89-8484-022-X
저자 : HajimeKosaka

역자 : 현재만,김인수
발행 : 2001년 03월 28일
판 매 가 : 80,000원
     
     
 
Multiloop Edgewise Archwire Technique
저자 : 김영호
발행 : 1992년 04월 30일
판 매 가 : 18,000원
     
     
 
II급 부정교합의 치료를 위한 임상 Atlas[Jasper Jumper의 병용]
89-8484-010-6
역자 : 차봉근
발행 : 2000년 07월 20일
판 매 가 : 30,000원
     
     
 
Edgewise Sequential Directional Force Technology
저자 : 김일봉,강구한,이선국,이용호
발행 : 1991년 09월 01일
판 매 가 : 55,000원
     
     
 
ABO 임상증례집
저자 : 이종철
발행 : 1994년 06월 01일
판 매 가 : 35,000원
     
     
 
연세 임상교정 2000. Vol 7
89-8484-008-4
(품절)
저자 : 연세치대교정학교실
발행 : 2000년 06월 09일
판 매 가 : 18,000원
     
     
 
한국 악교합 교정연구회지 2003
89-8484-067-X
(품절)
저자 : 한국 악교합 교정 연구회 - 2003
발행 : 2003년 04월 21일
판 매 가 : 55,000원
     
     
 
[1][2][3][4]